Om Nykraft

Nykraft är ett socialt arbetskooperativ och en ideell förening som bildades i februari 2009. Nykraft ägs och drivs av medlemmarna, vilket innebär att alla kan vara med och påverka hur företaget ska drivas och utvecklas.

Vi som arbetar i Nykraft vill ge våra kunder ett bra bemötande, bra service och ett bra resultat. Vi anser att det är vår bästa reklam.

Hos oss arbetar alla, alltid efter bästa förmåga. Vi vill skapa sysselsättning inom våra verksamhetsområden som inspirerar och motiverar våra medarbetare, vilket i sin tur ger ökat självförtroende och självkänsla.

Våra verksamhetsområden är: flytt, grovsopor, städ, bygg, trädgård, återvinning.

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda och vill hjälpa personer med nedsatt arbetsförmåga eller som av andra orsaker har hamnat utanför arbetsmarknaden.

Vi samarbetar med Coompanion, Arbetsförmedlingen och Hudiksvalls kommun.Vi erbjuder praktik eller arbetsträning i mån av plats. Vår målsättning är att kunna erbjuda anställning efter avslutad praktik / arbetsträning.